O expedici

Idea projektu:

Pokus o horolezecký výstup na vrchol doposavad nezdolané hory Muchu Chhish. Tento vrchol ležící v pohoří Karakorám v severním Pákistánu je v současnosti (srpen 2020) považován za nejvyšší newlezený vrchol světa, na který lze legálně vystoupat (0 50 m vyšší Gankham Puensam je z náboženských důvodů nepřístupný). Výstup na Muchu Chish alpským stylem, tak představuje v současném světě himalájského horolezectví unikátní výzvu. V případě úspěchu by se jednalo o mimořádný počin v horolezectví světových parametrů.

Projektovaná  trasa:

Pro výstup na vrchol je plánovaná cesta vedoucí z odlehlého a těžce přístupného závěru údolí Muchuhar jižní stěnou masívu Batura Muztagh (Foto 1). Tato výstupová cesta byla zvolena na základě podrobného terénního průzkumu provedeného v záři 2019 (Pavel Kořínek, Leoš Husták, Jiří Janák), kdy původně předpokládaný směr výstupu ze severní strany hřebene Batura Muztagh (údolí ledovce Batury) byl vyhodnocen jako velmi rizikový z důvodů neustálého pádu lavin a složitému prostupu finálních partií ledopádu ledovce Batury. V roce 2020 se nám pak podařilo úspěšně vystoupit do výšky 6 5W m pod hlavní hřeben vedoucí k vrcholu Muchu Chhish. V těchto místech pak byla expedice z důvodů nepřízně počasí ukončena.

Účastníci:

Pavel Kořínek, Jiří Janák, Lukáš Dubský, Leoš Husták a Tomáš Petreček mají za sebou již několik absolvovaných velehorských expedic a výstupů na nejvyšší světové vrcholy jako Pik Korženěvska 2011, Nanga Parbat 2012, Pik Lenina 2013, Gašerbrum I a Il 2013, Chan Tengri 2015, Minya Konka 2016, Minya Konka 2017 a Nanga Parbat 2018.

Historie výstupů:

V historii nebyl proveden úspěšný výstup na vrchol Muchu Chhish. Celkem jsou dokumentovány 3 pokusy o výstup. První je z roku 2014, kdy se anglické expedici ve složení Pete Thompson, Tim Oates, Phil De-Beger podařilo vystoupat do výšky cca 6000 m, druhý pokus je ze září roku 2020, kdy se našemu týmu ve složení Pavel Kořínek, Jiří Janák a Pavel Bém podařilo vystoupat do výšky 6 m pod hlavní hřeben Batura Muztagh. O měsíc později se o MUChU Chhish stejnou cestou pokoušeli Jordi Tosas a Philip Brugger, kteří se dostali do výšky cca 6 700 m.

Informace k akci:

Akce bude propagována od konce července 2021 na instagramu a facebookových stránkách, kde budeme pravidelně přinášet aktuální informace před i během celé expedice doprovázené fotografiemi a videi z oblasti, které byly pořízeny během posledních dvou let.