ME v Adventure race – nedostatek informací

Závod se přehoupl do druhého dne a my bychom Vám opět rádi přinesli informace o tom, jak se vyvíjí. To je ale vzhledem k minimálnímu množství dostupných informacích velice obtížné. Jediné, co je zřejmé, že v čele závodu se stále pohybují Adidas Terrex.

Jinak není zveřejněné žádné pořadí ani počet navštívených kontrol jednotlivými týmy. Orientovat se v pořadí je těžké i vzhledem k tomu, že v mapě online GPS trackingu nejsou zanesené kontroly a tudíž nelze odhadovat strategii ani postup jednotlivých týmů.

Podle plánku závodu dnes na týmy čekaly tři okruhy (trek, krátší biková etapa a trek s vloženými lanovými aktivitami) z TA1, kde končila včerejší dlouhá biková etapa. Po těchto okruzích následuje opět delší biková etapa, na které by měly být právě v těchto chvílích. Vývoj závodu stále sledujeme a pokusíme se zjistit detailnější informace.