Lezecký výcvik „ZÁCHRANY“ v Adršpachu

??‍?? Několikadenní výcvik budoucích lezeckých instruktorů Hasičského Záchranného sboru v Adršpachu a Teplicích nad Metují.

Orientace v nepřístupném terénu, způsoby záchrany, vyhledávání zraněných, týmová spolupráce a závěrečná noční „bojovka s pokladem“.

Byla to pro mě zajímavá zkušenost v jedné z nejpěknější oblastí ČR ??.
Děkuji všem lektorům nejen z Velkého Poříčí.

____________
?? Several days of training with future climbing instructors Fire and Rescue Service in Adršpach and Teplice nad Metují rock towns.

Chalenging orientation in inaccessible terrain, techniques of rescue, search for injured, team cooperation and the final night „treasure hunt“.

It was an interesting experience for me in one of the most beautiful areas of the Czech Republic.
Thanks to all lecturers from Velké Poříčí and others.

? Kuba Marek