Byly okamžiky, kdy už jsme toho měli plné zuby. A toto je jeden z nich… Po celodenním lezení jsme nakonec museli sestoupit a využít přístřeší jednoho ze seraků. To byly vůbec jedny z mála míst, kde se dal postavit ve stěně bezpečně stan a uvařit voda…

Tomas Petrecek - Mucu Kis - expedice